TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 - 19/5/2024)   |  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024   |  THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNH KHÁCHTHÁI NGUYÊN   |  THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 114 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3   |  HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII.

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN
Thứ tư, ngày 24/04/2024
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 10/04/2024, tại Hội trường Công ty, Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham gia của: Các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/3/2024.

 

Description: D:\ĐĂNG WEB\ẢNH ĐĂNG WEB\Ảnh đăng bài\ĐHCĐ 2024\TGĐ.jpg

Ông Lương Tiến Thành – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

 

Trong chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự nhất trí cao, bao gồm các nội dung:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo tài chính năm 2023;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác quản trị, điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

- Tờ trình phương án phân lợi nhận năm 2023;

- Tờ trình về phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2023 và thông qua mức thù lao năm 2024.

 

Description: D:\ĐĂNG WEB\ẢNH ĐĂNG WEB\Ảnh đăng bài\ĐHCĐ 2024\CT HĐQT 2.jpg

Ông Phạm Đăng Thiện – Chủ tịch HĐQT Công ty, phát biểu tại Đại hội

 

Các nội dung tại đại hội được các cổ đông biểu quyết tán thành 100%. Các cổ đông và tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty rất tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty luôn nỗ lực vì quyền lợi của cổ đông, của cán bộ nhân viên công ty và đóng góp cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi của toàn thể cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội./.

* Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024 Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên;

* Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024 Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên; 

* Nghị Quyết ĐHCĐ Công ty CP vận tải hành khách TN năm 2024;

* Biên bản họp ĐHCĐ Công ty CP vận tải hành khách TN năm 2024; 

Một số hình ảnh tại Đại Hội

 

Description: D:\ĐĂNG WEB\ẢNH ĐĂNG WEB\Ảnh đăng bài\ĐHCĐ 2024\Top nam.jpg

Văn nghệ chào mừng Đại Hội

Description: D:\ĐĂNG WEB\ẢNH ĐĂNG WEB\Ảnh đăng bài\ĐHCĐ 2024\HN.jpg

 

Toàn cảnh Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin
(TCHC)
XEM THÊM
THÔNG BÁO: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải hành kháchThái Nguyên (02/04/2024)
THÔNG BÁO: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên (05/04/2024)
Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (10/06/2023)
Đang truy cập 4
Hôm nay 296
Tổng lượt truy cập 594841